Boka hembesök

En eldstadsinstallation med tillhörande skorsten kräver ofta ett hembesök då det kan saknas dokumentation som ritningar, produktdokumentation, kontrollplan, besiktningsprotokoll med mera. Oftast krävs ett hembesök av kunnig personal för att kunna göra en uppskattning av vilken produkt som passar såväl stil- som utrymmesmässigt, och hur omfattande arbete det krävs för att få till stånd en eldfärdig lösning.

Vi hjälper er genom processen.

Boka ett kostnadsfritt hembesök  hos oss, mot att vi får lämna en offert på hela entreprenaden.